Chuyện vui nhân ngày quốc tế nam giới

Ngày của nam giới

Có 3 bà vợ, quốc tịch Mỹ, Nhật và Việt Nam, ngồi bàn với nhau về cách: làm sao để chồng phải giúp đỡ vợ. Sau khi thống nhất ý kiến, 3 cô bắt đầu triển khai, hẹn 3 ngày sau sẽ họp lại để cho biết kết quả. Sau 3 ngày, gặp lại. Cô vợ người Mỹ khoe: Tôi

» Read more

Quan hệ tình dục không đơn giản như ta nghĩ

Sự hài hòa và thỏa mãn trong ‘quan hệ tình dục là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng có người lại nghĩ khác, họ cho rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ đem lại sự hài hòa, thỏa mãn về tình dục. Trong hai trường hợp này có lẽ

» Read more