Ngậm ngùi

Tạm biệt mùa xuân, lánh cảnh đời
Ta về với kiếp sống chơi vơi
Trào dâng khóe mắt sầu mong đợi
Biết đến bao giờ lệ hết rơi…?

Xuân vẫn còn đây lạnh phiến đời
Tháng ngày tình ái mãi không vơi
Người đi buổi ấy sao biền biệt
Muốn lãng quên mà lệ cứ rơi

Tạm biệt mùa xuân , lánh cảnh đời
Em về tiên cảnh để dong chơi
Sầu bao ánh mắt người mong đợi
Biết đến khi nào tuyết thôi rơi