Chuyện vui nhân ngày quốc tế nam giới

Ngày của nam giới

Có 3 bà vợ, quốc tịch Mỹ, Nhật và Việt Nam, ngồi bàn với nhau về cách: làm sao để chồng phải giúp đỡ vợ. Sau khi thống nhất ý kiến, 3 cô bắt đầu triển khai, hẹn 3 ngày sau sẽ họp lại để cho biết kết quả. Sau 3 ngày, gặp lại. Cô vợ người Mỹ khoe: Tôi

» Read more